Produktserie: Linjaler och väggfäste

Systemet baseras på ett unikt väggfäste som fungerar som fastsättning för enskilda detaljer, eller finns förmonterat på linjalerna. 
Linjaler och väggfäste